3bee

3bee is een bouwkundig bureau in de breedste zin van het woord. Bouwkundig tekenwerk
van de ontwerptekeningen tot en met de uitvoeringstekeningen, visualisaties, controle van tekeningen, het verzorgen van bouwvergunningaanvragen, bouwverslaggeving, het uitvoeren van EPN-berekeningen of een toetsing aan het Bouwbesluit. Al ruim 25 jaar staan deze disciplines op onze takenlijst.

De grootte van een project is voor ons geen criterium. De verbouwing van een woonhuis,
de uitbreiding van een garagebedrijf of de nieuwbouw van een complex kantorencomplex,
wij voelen ons overal bij thuis en beschikken over de juiste kennis en ervaring. Datzelfde geldt voor de tijdsduur van een project. Dat kan een dag of een dagdeel zijn, maar mag ook een paar maanden of zelfs een heel jaar in beslag nemen.

Waar het werk wordt uitgevoerd kan per project bepaald worden. 3bee beschikt zelf over de juiste apparatuur en software om een project uit te voeren maar er kan ook voor gekozen worden om op (uw) locatie te werken.

Natuurlijk zijn we daarbij altijd op de hoogte van de laatst geldende normen en eisen.
Wij helpen u dan ook graag, in de breedste zin van het woord.